logo

Карантин у Політехніці продовжено до 31 грудня 2020 року 15-11-20,05:11

Карантин у Політехніці продовжено до 31 грудня 2020 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641», відповідно до наказу ректора № 594-1-10 від 12.11.2020 року на території Національного університету «Львівська політехніка» продовжено встановлений режим карантину на термін до 31 грудня 2020 року. У цей період навчання в Університеті відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання у формах: інтерактивних групових та індивідуальних консультацій; відеолекцій (відеопрезентацій) з індивідуальним або груповим консультуванням осіб, що навчаються; вебінарів із обговорення навчального матеріалу через BigBlueButton, Skype, форум, чат, зворотній зв’язок, завдання, опитування, тестування та семінар у ВНС Львівської політехніки. Директори інститутів та коледжів, завідувачі кафедр, керівники НДЛ повинні забезпечити роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та інших категорій персоналу в межах затверджених робочих графіків. Науково-педагогічні працівники кафедр організовують контроль засвоєння здобувачами вищої освіти лекційного матеріалу, передбаченого робочими програмами навчальних дисциплін за вказаний період за допомогою ВНС Львівської політехніки. Студенти та працівники Університету зобов’язані інформувати керівників структурних підрозділів про появу симптомів, характерних для захворювань на коронавірусну інфекцію. Керівники структурних підрозділів повинні впровадити заходи безпеки щодо недопущення занесення і розповсюдження коронавірусної інфекції в Університеті.

Останні новини