logo

Тренінг «Характеристика ідеального педагога» 26-03-19,02:31

Тренінг  «Характеристика ідеального педагога»

Педагогічна майстерність викладача сучасного освітнього закладу – інтегрована якість особистості, що забезпечує результативну стабільно-високу діяльність викладача (професійно-педагогічний) саморозвиток, самоактуалізацію на основі гуманізму, психолого-педагогічної та фахової компетентності, особистісних якостей, індивідуального педагогічного стилю та професійної мобільності. Саме темі педагогічної майстерності та професійної мобільності викладача сучасного освітнього закладу був присвячений тренінг, проведений старшим викладачем, к.п.н. Калінською О.П. Під час тренінгу викладачі НН ІППТ НУ «Львівська політехніка» визначили основні характеристики ідеального педагога, склавши його загальний портрет у ході обговорення та дискусії. Команди запропонували багато нового та цікавого щодо структури, змісту освіти, методів, форм і прийомів навчання, поглядів на проведення сучасного заняття, ролі викладача в процесі набуття студентами знань, умінь та навичок. Під час виконання вправи «Моє бачення сучасного викладача ІППТ» команди до кожної літери розшифровки «Викладача ІППТ» дібрали ті якості, які щонайкраще характеризують сучасного педагога. Також не залишила нікого байдужим і вправа «Конверт проблем», під час якої викладачі сформулювали та обговорили найбільші проблеми чи почуття страху у роботі зі студентами. Поради були конкретними і дієвими, як краще вирішити певні «проблеми», що виникають в освітянській сфері.

Останні новини