logo

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

ОР Магістр

ОР Фаховий молодший бакалавр
(Молодший спеціаліст)