logo
 • Освітні програми
 • Наукові конференції

Освітні програми

Магістр:
 • Освітньо-професійна програма
  "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"

  другого (магістерського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
  Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
  Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук за спеціалізацією
  «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»
  Читати більше інформації

 • Освітньо-професійна програма
  "Фінанси, банківська справа та страхування"

  першого (магістерського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
  Кваліфікація: магістра з фінансів, банківської справи та страхування
  Читати більше інформації

Бакалавр:
 • Освітньо-професійна програма
  "Комп’ютерні науки"

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
  Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
  Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук
  Читати більше інформації

 • Освітньо-професійна програма
  "Фінанси, банківська справа та страхування"

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
  Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
  Читати більше інформації

 • Освітньо-професійна програма
  "Маркетинг"

  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 075 «Маркетинг»
  Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
  Кваліфікація: бакалавр з маркетингу
  Читати більше інформації

Фаховий молодший бакалавр:
 • Освітньо-професійна програма
  "Комп’ютерні науки"

  молодшого спеціаліста
  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
  Кваліфікація: молодший спеціаліст з комп’ютерних наук
  Читати більше інформації

 • Освітньо-професійна програма
  "Фінанси, банківська справа та страхування"

  молодшого спеціаліста
  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування
  Читати більше інформації
  Читати більше інформації

 • Освітньо-професійна програма
  "Маркетинг"

  молодшого спеціаліста
  за спеціальністю 075 «Маркетинг»
  Кваліфікація: молодший спеціаліст з маркетингу
  Читати більше інформації