Кафедра
інформаційних систем
і технологій

Про нас

Кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра інформаційних систем і технологій проводить підготовку фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітніми рівнями: 

 • бакалавр;
 • магістр (освітньо-професійна програма — «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»).

При кафедрі діє циклова комісія, що забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем і технологій налічує понад 20 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 12 доцентів, к.т.н. та к.ф-м.н., 8 викладачів без ступенів. 

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar, Copernicus тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Підрозділи кафедри

Лабораторія проектування вбудованих систем

Включає мікроконтролери AVR та STM32 з комплектами давачів і актюаторів. На базі лабораторії ведеться практична підготовка з навчальних дисциплін: "Архітектура комп’ютерів", "Основи електроніки", "Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів", "Проектування Інтернет речей", "Проектування інформаційних управляючих систем екологічного моніторингу". Лабораторна база використовується при виконання дипломних магістерських робіт. Проводяться наукові дослідження.

Локальна мережева академія CISCO

Студенти мають можливість займатись в локальній мережевій академії CISCO, яка функціонує в Інституті. Після успішного завершення навчання видаються відповідні сертифікати міжнародного взірця.

ITlab Науково – навчальна студентська лабораторія ІТ

Scientific research students laboratory IT Науково-навчальна студентська лабораторія інформаційних технологій створена для підтримки інноваційних студентських проектів з розробки програмних та апаратних рішень в рамках науково-навчальних напрямів кафедри.

Освітні програми

ОР "ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР"

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація: молодший спеціаліст з комп’ютерних наук

Читати більше

ОР "БАКАЛАВР"

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки, галузь знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Читати більше

ОР "МАГІСТР"

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки, галузь знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук
за спеціалізацією "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"

Читати більше

Працівники кафедри

Лагун Андрій Едуардович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри ІСТ

Баран Мар'яна Михайлівна

к.ф.-м.н., доцент, доцент

Кобильник Тарас Петрович

к.пед.н., доцент, доцент

Кухарська Наталія Павлівна

к.ф.-м.н., доцент, доцент

Машевська Марта Володимирівна

к.т.н., старший викладач

Пасічник Тимофій Васильович

к.ф.-м.н., доцент, доцент

Салапак Володимир Михайлович

к.ф.-м.н., доцент, доцент

Угрин Леся Євгенівна

cтарший викладач

Хром'як Йосиф Якович

к.т.н., доцент, доцент

Курта Ірина Василівна

фахівець з навчальної роботи

Наукова діяльність

Наукові напрями кафедри інформаційних систем і технологій


 • кафедральна науково-технічна робота "Комп’ютерний моніторинг інформаційних систем". Державний реєстраційний номер: 0120U104832.
  (керівник – доц. Лагун А.Е.)
 • автоматизація проектування і моделювання систем "Розумний будинок" та "Розумне місто"
  (керівник Ялечко В.І.)
 • розроблення та дослідження інтелектуальних систем комп'ютерного еколого-економічного моніторингу (керівник Машевська М.В.)
 • WEB-програмування та WEB-дизайн
  (керівник  Рашкевич М.І.)

Тематика наукових робіт та проектних розробок викладачів і студентів кафедри


 • організація моделей баз і сховищ даних
 • розроблення інформаційного забезпечення комп’ютерних систем, web-систем та Інтернет технологій
 • проектування інформаційного забезпечення систем аналізу та підтримки прийняття рішень

В рамках наукової роботи зі студентами вивчаються новітні технології розробки програмного забезпечення.

Публікації


Лагун А. Е., Полотай О. І. Особливості приховування інформації в зображеннях з використанням молодшого значущого біта // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2019. – № 20. – С. 17–22.

Mamro O., Lagun A. Microservice support by module architecture application of the service platform for OSGI Java additions / O. Mamro, A. Lagun // Measuring Equipment and Metrology.  - Lviv, 2020. - Volume 81, no.1. - pp. 30-33. (Copernicus)

Teslyuk Vasyl, Mashevska Marta, Kazarian Artem, Tyhan Myroslav. Usage of SaaS software delivery model in intelligent house system // Przegląd elektrotechniczny. – 2019. – R. 95, № 7. – S. 38–41. (SciVerse SCOPUS, Web of Science)

Baran M., Ishchenko L.  Emulator for adjusting and improving the management program of multitasks of afc/pfc analyzer Clarke Hess 250 /  M. Baran, L. Ishchenko  // Measuring Equipment and Metrology.  - Lviv, 2020. - Volume 81, no.2. - pp. 13-16. (Copernicus)

Nataliia Kukharska, Andrii Lagun, Orest Polotai. THE STEGANOGRAPHIC APPROACH TO DATA PROTECTION USING ARNOLD ALGORITHM AND THE PIXEL-VALUE DIFFERENCING METHOD Proceedings of the 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP) Lviv, Ukraine August 21-25, 2020 pp 174-177 (SciVerse SCOPUS)

Maslov A., Mashevska M.  Blood coagulation monitoring system /  A. Maslov, M. Mashevska  // Measuring Equipment and Metrology.  - Lviv, 2020. - Volume 81, no.3. - pp. 24-27. (Copernicus) 

Ivan Izonina, Roman Tkachenkoa, Liliia Ryvaka, Khrystyna Zuba, Mariia Rashkevycha and Olena Pavliuka. Addressing Medical Diagnostics Issues: Essential Aspects of the PNN-based Approach /Proceedings of the 3rd International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine.-Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020. - Volume 2753. - pp. 209-218.(Scopus) 

Партнери

Природний заповідник "Розточчя"

Державний історико-культурний заповідник "Тустань"

Компанія Epam Systems

Компанія N-iX