Про нас

Колегія студентів є провідним органом студентського самоврядування,
який об’єднує на добровільних засадах студентів інституту, сприяючи створенню умов прозорості,
чесності та відкритості навчального процесу.

КСІ є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим,
дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес.

КСІ забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні інституту,
дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів.

Варто зазначити, що Колегія студентів представляє інтереси усієї студентської громади,
членом якої Ви стаєте, вступаючи до лав студентства.

Студентське самоврядування діє відповідно до законодавства України,
рішень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, положення про студентське самоврядування в Університеті.

У цьому положенні вказані основні завдання Студентського самоврядування:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Склад колегії

csi-member-img

Присташ
Юрій

Голова Колегії студентів

Контактна інформація:

Тел:
(097) 17 50 340
E-mail: ksi.ippt@gmail.com

Соц. мережі:
facebook.com/rtsudny

Діяльність колегії

Ініціює заходи, спрямовані на підвищення якості освіти інституту і запровадження новітніх освітніх технологій;

Організовує зустрічі, майстер-класи, тренінги з представниками бізнесу та відомими людьми;

Організовує та проводить екскурсії на підприємства, державні установи, фабрики та заводи;

Сприяє забезпеченню навчальними та методичними матеріалами (співпраця з бібліотекою і кафедрами);

Досліджує різні аспекти навчально-виховного процесу з метою виявлення його проблем та недоліків, розробляє пропозиції для їх вирішення;

Співпрацює з кафедрами в організації (у разі потреби) консультаційних занять для студентів, які мають проблеми із засвоєнням певних дисциплін;

Бере участь у розв’язанні конфліктів, що виникають у навчальній діяльності;

Проводить заходи, спрямовані на розвиток соціальної відповідальності та історичної свідомості;

Звичайно, що Колегія студентів захищає інтереси студентства. В інституті накопичено досвід звернення студентів із письмовими заявами з різних питань із проханням втручання, сприяння КСІ

Новини колегії