Кафедра
інформаційних систем
і технологій

Про нас

Кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. Кафедра інформаційних систем і технологій проводить підготовку фахівців з спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітніми рівнями:

  • бакалавр;
  • магістр (спеціалізація – “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”

При кафедрі діє циклова комісія, що забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем і технологій налічує понад 20 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 2 доктора наук, професора та 15 кандидатів наук.

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних ( Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Підрозділи кафедри

Лабораторія проектування вбудованих систем

Включає мікроконтролери AVR та STM32 з комплектами давачів і актюаторів. На базі лабораторії ведеться практична підготовка з навчальних дисциплін: "Архітектура комп’ютерів", "Основи електроніки", "Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів", "Проектування Інтернет речей", "Проектування інформаційних управляючих систем екологічного моніторингу". Лабораторна база використовується при виконання дипломних магістерських робіт. Проводяться наукові дослідження.

Локальна мережева академія CISCO

Студенти мають можливість займатись в локальній мережевій академії CISCO, яка функціонує в Інституті. Після успішного завершення навчання видаються відповідні сертифікати міжнародного взірця.

ITlab Науково – навчальна студентська лабораторія ІТ

Scientific research students laboratory IT Науково-навчальна студентська лабораторія інформаційних технологій створена для підтримки інноваційних студентських проектів з розробки програмних та апаратних рішень в рамках науково-навчальних напрямів кафедри.

Освітні програми

ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
(5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»)
Кваліфікація: молодший спеціаліст з комп’ютерних наук

Читати більше

ОР "БАКАЛАВР"

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки, галузь знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Читати більше

ОР "МАГІСТР"

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки, галузь знань 12 "Інформаційні технології"
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук
за спеціалізацією "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг"

Читати більше

Працівники кафедри

Наукова діяльність

Наукові напрями кафедри інформаційних систем і технологій


  • дослідження та проектування інтелектуальних систем (керівник – проф. Теслюк В.М.)
  • швидкі алгоритми цифрової обробки сигналів (керівник – доц. Процько І.О.)
  • автоматизація проектування і моделювання систем "Розумний будинок" та "Розумне місто"
  • розроблення та дослідження інтелектуальних систем комп'ютерного еколого-економічного моніторингу

Тематика наукових робіт та проектних розробок викладачів і студентів кафедри


  • організація моделей баз і сховищ даних
  • розроблення інформаційного забезпечення комп’ютерних систем, web-систем та Інтернет технологій
  • проектування інформаційного забезпечення систем аналізу та підтримки прийняття рішень

В рамках наукової роботи зі студентами вивчаються новітні технології розробки програмного забезпечення.

Публікації


Boreiko O., Teslyuk V., Zelinskyy A., Berezsky O. Development of models and means of the server part of the system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 1/2 (85). – P. 40–47. (SCOPUS)

Holovatyy A., Teslyuk V., Iwaniec M., Mashevska M. Development of a system for monitoring vibration accelerations based on the raspberry pi microcomputer and the ADXL345 accelerometer // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 6. – P. 52–62. (SCOPUS)

Партнери

Природний заповідник "Розточчя"

Державний історико-культурний заповідник "Тустань"

Компанія Epam Systems

Компанія N-iX